Verktøykasse for kritisk tenkning

Det er en rekke tester du kan bruke på en påstand for å sjekke om den holder mål. Finner du noen av disse trekkene ved et utsagn, bør alarmklokkene ringe:

  • Overdreven tro på at hvis noe skjer, så må det være planlagt av noen. Slik er det ikke alltid. Verden er et rotete og uoversiktlig sted.
  • En antagelse om at hvis to hendelser skjer etter hverandre, så må det være en sammenheng.
  • Antakelse om at “naturlig” er sunt. Hva med fluesopp?
  • Kirsebærplukking: Bare den forskningen som passer teorien, tas med.
  • “Utrolige historier” som bevis. Hvorfor finner forskere aldri det samme når de undersøker systematisk?
  • Feil hos andre brukes som bevis på at man selv har rett.
  • Påstand om at “forskere har tatt feil før”. Ja, det har de, og de ble avslørt av andre forskere.
  • Argument fra autoritet og alder. Ting blir ikke sant bare fordi en eller annen autoritetsperson har sagt det for lenge siden.

Flere avsløringsverktøy finner du her.

Besøk også