Hvem er det som sier dette?

Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon med 78.000 medlemmer og rundt 120 lokallag. Humanismens utgangspunkt er menneskets ukrenkelighet. Hvert enkelt menneske er like mye verdt og skal ha like muligheter til å utvikle seg, og til å gjøre ansvarlige valg. Når samfunnet beveger seg i en retning der flere blir lurt eller utnyttet, må vi si ifra.

Siden vi ikke tror på guder, mener vi at mennesket selv må finne ut av verden. Det beste verktøyet vi har for å gjøre dette, og for å unngå å bli lurt, er kritisk vitenskapelig tenkning.

Alskens tåkefyrster forsøker å si at vitenskapelige funn bare er én mening blant mange. De synes vitenskapelig forskning og kjerringråd bør veie like tungt. Hvis de får gjennomslag blir alle påstander like gyldige. Da mister vi det verktøyet vi trenger for å finne ut hva som er lureri, og hva som ikke er det. Les mer om Human-Etisk Forbund på www.human.no

Les mer om hvorfor vi har satt i gang denne aksjonen

Besøk også