Hva er problemet?

Stadig flere i Norge tror på ånder, spøkelser og at det er mulig å snakke med døde mennesker. Årlig arrangeres det rundt 50 alternativmesser landet rundt, med ca. 100.000 besøkende. Arrangørene beskriver selv utviklingen som "eksplosiv".

I det siste har det dukket opp en rekke tv-programmer som forteller oss at det overnaturlige eksisterer, og at det finnes mennesker med "synske evner".

Markedet for alternativ medisin er også i vekst. Tall fra Statistisk sentralbyrå tyder på at alternativmarkedet har vokst med godt over 50 prosent siden slutten på 90-tallet. En undersøkelse fra 2007 viste at 38,2 prosent av befolkningen hadde prøvd alternativ behandling det siste året. Det er mer enn 1,5 millioner nordmenn.

Statistisk sentralbyrå finner også at det er de med dårligst helse som bruker mest penger på alternative tjenester. Samtidig vet vi at det er en sammenheng mellom dårlig helse og dårlig økonomi.

Alt dette bekymrer oss. Vi vil hjelpe folk til å tenke kritisk, slik at de ikke blir lurt.

Mer fakta om det alternative i Norge.

Besøk også