ARTIKLER

Hvorfor gjør vi dette?

I dag har man vanvittige mengder informasjon tilgjengelig og man blir møtt med utallige budskap og tilbud om det utroligste nærmest daglig. Men hvordan skal man foreta kloke valg for oss selv og andre? Human-Etisk Forbund har en bekymring om at mange er for ukritiske og godtroende.

”Ingen liker å bli lurt” skal være en oppfordring om å tenke seg om, og å hjelpe hverandre til å stille kritiske spørsmål. Da lar vi oss ikke lure. Vi må si fra, og ta opp kampen mot ”lurendreieriet” og det lettvinte som får skli gjennom.

I offentligheten settes det hele tiden fram påstander om krystallhealing, skytsengler, hjemsøkte hus, personer med overnaturlige "synske" evner mm. I mange tilfeller avvises disse påstandene i offentligheten av humanister, skeptikere og andre kritiske tenkere, mens de som fremmet påstandene, forsvarer dem.

Da ender man gjerne opp med påstand mot påstand, og publikum kan bli sittende spørrende tilbake med et inntrykk av at skeptikerne bare er noen negative sure folk som ikke er åpne for ”nye og spennende” ting.

Det som ofte kommer dårlig gjennom i slike offentlige debatter, er den grunnleggende tenkningen som ligger bak skeptikernes avvisning av "alternative" og fantastiske påstander.

Det er sjelden man får rom til å formidle de grunnleggende premissene og holdningene som kritisk tenkning baserer seg på. Det blir aldri tid til å forklare hvordan det henger sammen. Heller ikke i skoleverket gjøres det noe poeng ut av systematisk kritisk og rasjonell tenkemåte, til tross for at denne tankegangen ligger til grunn for nær sagt alt som formidles av kunnskap og forståelse til elevene.

Gjennom "Ingen liker å bli lurt", ønsker Human-Etisk Forbund å gjøre noe med denne manglende kunnskapen og den lite bevisste holdningen til kritisk tenkning.

Humanismens utgangspunkt er menneskets ukrenkelighet. Hvert enkelt menneske er like mye verdt, og skal ha like muligheter til å utvikle seg, til å gjøre ansvarlige valg. Når samfunnet beveger seg i en retning der flere blir lurt eller utnyttet, må vi si ifra. Vi mener det er hvert enkelt menneske sitt ansvar for å stå opp mot tankeløsheten, og for å stå opp for dem rundt seg. Det er et stort ansvar å skulle tenke selv. Det ansvaret må vi ta. For oss selv, og for hverandre.

Vi trenger kritisk tenkning fordi våre handlinger baserer seg på våre oppfatninger og tanker om verden. Tenker vi feil, risikerer vi å handle feil. Det kan få katastrofale følger for oss selv, andre og verden omkring oss. Derfor har ethvert menneske et etisk ansvar til å kritisk undersøke sine egne overbevisninger og antakelser.

Vi må stå sammen og hjelpe hverandre slik at vi ikke blir lurt.